Hội phụ huynh-Phụ huynh lớp 1 trường công dự đóng 130 triệu, chủ yếu để 'chăm cô'