Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hoãn hội nghị cấp cao ASEAN

  • Hoãn hội nghị cấp cao ASEAN

    Hoãn hội nghị cấp cao ASEAN

    Thủ tướng Việt Nam gửi thư cho lãnh đạo ASEAN và New Zealand đề nghị hoãn hội nghị cấp cao ASEAN đến cuối tháng 6 do Covid-19 diễn biến phức tạp.

  • Hội nghị Cấp cao ASEAN sẽ bàn chuyện biển Đông

    Hội nghị Cấp cao ASEAN sẽ bàn chuyện biển Đông

    Những vấn đề liên quan đến tình hình biển Đông sẽ được thảo luận tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Thái Lan từ ngày 2 đến 4-11.