hội cđv quảng ninh-Hội CĐV Quảng Ninh gửi tiền viện trợ cho cầu thủ