Hội An-Nhóm người hóa trang ăn xin phản cảm ở Hội An xin lỗi cộng đồng