Học viên-Thợ học việc 'sang chấn' khi chiếc lốp xe nổ ngay trước mặt