học trò Đàm Vĩnh Hưng-Học trò Đàm Vĩnh Hừng bị lừa hàng trăm triệu làm MV