học trò bá đạo-Bái phục trước siêu phẩm bá đạo đến từ cục tẩy của học trò, để làm được phải mất hết một tiết học