học sinh tiểu học-Bài văn tả 'bà nội' của học sinh tiểu học gây hoang mang: Răng có những 3 màu, câu đầu đọc xong mới choáng