học sinh tiêm chủng-Hai em học sinh lớp 7 khai báo được tiêm liên tiếp 2 mũi vaccine Pfizer