học sinh phổ thông-Bộ GD&ĐT công bố chương trình tinh giản, không dạy một số môn