học sinh nghỉ học-Cập nhật: Hàng trăm ngàn học sinh các tỉnh thành trên cả nước nghỉ học vì rét đậm, rét hại