học sinh nghỉ học-1.000 học sinh nghỉ học vì gia đình phản đối dự án nghĩa trang