học sinh lớp 12-Dân mạng bồi hồi xúc động trước khoảnh khắc thầy hiệu trưởng đứng dưới mưa phát biểu trong tiết chào cờ cuối cùng của học sinh lớp 12