học sinh đi học trở lại-CHÍNH THỨC: Hà Nội dừng học trực tiếp với toàn bộ học sinh lớp 1 đến lớp 6 tại 18 huyện, thị xã ngoại thành