học quân sự-Học sinh 'dở khóc dở cười' khi nhà trường thông báo học quân sự online