hóc dị vật-Nam thanh niên vào viện cấp cứu vì uống thuốc... nguyên vỏ