hóc dị vật-Bệnh nhân nữ bị hóc miếng thịt bò 3 ngày trong thực quản