hoạt động thể chất-TP.HCM đóng cửa các khu trò chơi, thể dục thể thao phòng chống COVID-19