Hoàng Vũ Samson-Thanh Hóa 'chơi lớn' với 2 ngoại binh khủng