Hoàng Vũ Samson-Hoàng Vũ Samson lập siêu phẩm, Thanh Hóa xuất sắc đánh bại chủ nhà Bình Dương