hoàng tử William-Trường quý tộc của con Hoàng tử William - Công nương Kate có học sinh nghi nhiễm COVID-19