Hoàng tử Qatar-Hoàng tử Qatar phụ trách an ninh World Cup và thú chơi siêu xe triệu đô