Hoàng Thùy Miss Universe 2019-Hoàng Thùy kể chuyện thi Miss Universe: '10 ngày thi, gồng mình 19 tiếng - Tối về rên, nằm gục xuống sàn'