Hoàng Thùy-Hoàng Thùy tiếp tục thi hoa hậu quốc tế?