Hoàng Hạnh-Hoàng Hạnh: 'Trượt top 20 Hoa hậu Trái Đất do không giỏi tiếng Anh'