hoàng gia Anh-Đều lọt vào top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới nhưng Công nương Kate và nhà Meghan lại khác nhau 'một trời một vực'