hoàng gia Anh-Hai cặp đôi Hoàng gia Anh chạm mặt nhau ở sự kiện, lại dấy lên tin đồn chia rẽ