hoàng gia-Người biểu tình Thái Lan đòi gửi thư đến nhà vua