hoàng đức-Hoàng Đức nói về siêu phẩm vào lưới Indonesia: 'Tôi không nghĩ gì, chỉ vung chân sút thôi!'