hoàng đế nhà Thanh-Tại sao nhà Thanh có 13 niên hiệu nhưng chỉ có 12 vị hoàng đế?


  • Vì sao Hoàng đế nhà Thanh đều băng hà vào mùa đông?

    Vì sao Hoàng đế nhà Thanh đều băng hà vào mùa đông?

    29/07/2020 08:00

    Nhà Thanh là triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc. Tổng cộng có 12 vị hoàng đế với thời gian trị vì là 268 năm. Các vị hoàng đế quyền lực cũng giống như những người dân bình thường cũng có “sinh lão bệnh tật”. Có một điều kỳ lạ là 12 vị Hoàng đế này đa phần đều băng hà vào mùa đông.