Hoàng Công Lương-Đề nghị phục dựng toàn bộ hiện trường vụ tai biến chạy thận ở Hòa Bình