Hoàng Anh Gia Lai-HAGL - nguy cơ xuống hạng là có thật