hoàn lương-Cái kết muốn hoàn lương cho kẻ khủng bố từng bỏ tiền túi mua tên lửa để bắn hạ máy bay