hoàn cảnh khó khăn-Xót xa trước hoàn cảnh éo le của ba nạn nhân đuối nước khi đi mò ốc ở ao làng