hoại tử chân-Người đàn ông ở Bình Dương hoại tử bàn chân, lộ gân cơ vì côn trùng