hoại tử-Bàn chân thủng lỗ chỗ vì căn bệnh dị ứng nguy hiểm