Hoài Linh-Nghệ sĩ Hoài Linh chốt số tiền quyên góp được hơn 13 tỷ đồng, chính thức lên đường vào miền Trung cứu trợ