hoài lâm-Hoài Linh: '5 tháng không có show, tôi đã nghĩ phải bán hàng online'