Hoắc Kiến Hoa-Lâm Tâm Như tiết lộ khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong suốt 4 năm kết hôn với Hoắc Kiến Hoa