họa tiết quả cherry-Ngày nắng đỉnh điểm, nhất định phải diện loạt items họa tiết mà nhìn thôi đã thấy mát lịm này