hoa tam giác mạch-Hoa tam giác mạch nở rộ trên lối vào 'nhà của Pao'