hoa sữa-Có một mùa hoa 'độc quyền' Hà Nội, những ngày này phủ trắng khắp nơi như tuyết nhiệt đới