họa sĩ Ngô Lực-Người mẫu Kim Phượng: 'Tôi đang chờ họa sĩ Ngô Lực kiện ngược'