Hoa khôi Nam Em-Tươi roi rói với đầm hồng chói, Nam Em chẳng ngán "đụng" cả Ninh Dương Lan Ngọc lẫn Bảo Anh