Hoa hồng trên ngực trái tập 6-Hoa hồng trên ngực trái: Khán giả hả hê khi hồ ly tinh Trà bị giang hồ nhét quần lót vào ngực cảnh cáo