hoa hồng trên ngực trái-Nghịch lí khi xem 'Hoa Hồng Trên Ngực Trái': Bỏ thì thương vương thì ức chế!