hỏa hoạn-Lửa bao trùm công ty sản xuất ‘3 tại chỗ’ ở Bình Dương, nhiều công nhân ngất xỉu