hoa hậu Mai Phương Thúy-Mai Phương Thúy: Mọi người đừng thêu dệt về tôi như vậy nữa