hoa hậu Kỳ Duyên-Kỳ Duyên - Minh Triệu tiến về miền Trung để hỗ trợ bà con vùng lũ, tiết lộ 1500 suất quà bị nước tràn vào làm hỏng gần hết