Hoa hậu Hòa bình-Ông Nawat và thông báo ở Hoa hậu Hòa bình lại bị chỉ trích