Hoa hậu Hàn Quốc-Sốc trước nội dung tin nhắn Joo Jin Moo môi giới 'gái' cho Jang Dong Gun: Hoa hậu Hàn Quốc cũng xuất hiện!