Hoa hậu Đại Dương-Hoa hậu Ngân Anh: 'Không có đại gia nào gạ gẫm tôi'