hoá đơn tiền điện tăng vọt-Tính nhầm cho người dân gần 90 triệu đồng tiền điện, bốn cán bộ điện lực bị kỷ luật