hóa đơn tiền điện tăng-Nắng nóng kéo dài, hóa đơn tiền điện có thể gây sốc